หลักกฎหมายการดำเนินคดีในศาลเยาวชนและครอบครัว /

วรวิทย์ ฤทธิทิศ

Main Author: วรวิทย์ ฤทธิทิศ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2553
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3 แก้ไขเพิ่มเติม
Subjects: ศาลเด็กและเยาวชน
วิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน
เด็ก -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
เยาวชน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: KPT4720 ว281ห 2553
Copy 2
Available
Copy 1
Available

Satit School, Stack

Call Number: 345.08 ว281ห 2553
Copy 3
Available