ความเข้มแข็งอดทนและคุณภาพชีวิต ในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่ได้รับรังสีรักษาร่วมกับเคมีบำบัด /

ฉลาด แสงอาทิตย์

No Cover Image
Main Author: ฉลาด แสงอาทิตย์
Other Authors: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต. สาขาวิชาการพยาบาลสตรี
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2546
Subjects: Uterine Cervical Neoplasms –– drug therapy.
Quality of Life.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Nurse, Thesis

Call Number: W4 ฉ165ค 2546
Copy 1
Available
Copy 2
Available