ผลของโปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมต่อความรู้เกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูก เจตคติ และความตั้งใจในการรับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ของสตรีที่แต่งงานแล้ว /

จุฬารัตน์ สุวรรณเมฆ

No Cover Image
Main Author: จุฬารัตน์ สุวรรณเมฆ
Other Authors: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต. สาขาวิชาการพยาบาลสตรี
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2546
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (พย.ม. (การพยาบาลสตรี))--มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546.
Subjects: Uterine Cervical Neoplasms
Uterine Cervical Neoplasms diagnosis
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Nurse, Thesis

Call Number: W4 จ681ผ 2546
Copy 1
Available