การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ขนมวุ้นของร้านวุ้นใส อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก =

Packaging Design for Gelatin Dessert by Woonsai Muang District Phitsanulok /

กรรณิการ์ เพชรหาญ

No Cover Image
Main Author: กรรณิการ์ เพชรหาญ
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2554
Thesis Information: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (ศป.บ. (การออกแบบบรรจุภัณฑ์))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2554.
Subjects: บรรจุภัณฑ์ -- การออกแบบ
ขนมวุ้น -- การออกแบบบรรจุภัณฑ์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Architecture, Thesis

Call Number: TS197.5 ก173ก 2554
Copy 2
Available

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: TS197.5 ก173ก 2554
Copy 1
Available