หรือเรา(ไม่)เคยรู้จักกัน :

รวมบทความว่าด้วยเรื่องเพศและความเชื่อในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ /

สิทธา เลิศไพบูลย์ศิริ,บรรณาธิการ

Other Authors: สิทธา เลิศไพบูลย์ศิริ,บรรณาธิการ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553
Subjects: เพศ –– แง่สังคม
สังคมและวัฒนาธรรม
ความเชื่อ –– สังคม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Social, Stack

Call Number: PN1995.5 ห285 2553
Copy 2
Available

Satit School, Stack

Call Number: 613 ห285 2553
Copy 1
Available