การพัฒนาบุรรจุภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย ชุมชนดงกลาง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร =

Packaging Design for Artificial Flowers From Thai Clay of Tambon Dongklang, Muang District, Phichitprovince /

ธนกิจ โคกทอง

No Cover Image
Main Author: ธนกิจ โคกทอง
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2554
Thesis Information: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (ศป.บ. (การออกแบบบรรจุภัณฑ์))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2554.
Subjects: ดอกไม้ประดิษฐ์ -- บรรจุภัณฑ์
บรรจุภัณฑ์ -- การออกแบบ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Architecture, Thesis

Call Number: TT890 ธ134ก 2554
Copy 2
Available

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: TT890 ธ134ก 2554
Copy 1
Available