การออกแบบบรรจุภัณฑ์ของที่ระลึกตุ๊กตาผ้าไทยของพิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาเชียงใหม่ บ้านดงขี้เหล็ก ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ =

Packaging design of the museum's Chiang Mai Dolls Making Center, Ban Dongkhilek, Makhamluang district, Sanpatong district, Chiang Mai Province /

สุจิตรา สืบวงศ์รอด

No Cover Image
Main Author: สุจิตรา สืบวงศ์รอด
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2554
Thesis Information: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (ศป.บ. (การออกแบบบรรจุภัณฑ์))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2554.
Subjects: บรรจุภัณฑ์
ตุ๊กตาผ้าไทย -- บรรจุภัณฑ์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Architecture, Thesis

Call Number: TS197.5 ภ471ก 2554
Copy 2
Available

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: TS197.5 ภ471ก 2554
Copy 1
Available