ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาลของพยาบาลควบคุมการติดเชื้อประจำหอผู้ป่วย โรงพยาบาลขอนแก่น /

อุทุมพร ศรีสถาพร

No Cover Image
Main Author: อุทุมพร ศรีสถาพร
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2544
Subjects: Communicable Diseases.
Communicable Diseases –– prevention & control.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Nurse, Thesis

Call Number: W4 อ825ป 2544
Copy 1
Available