ผลของการโคชต่อความรู้และการปฏิบัติของบุคลากรพยาบาลในการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลที่ตำแหน่งผ่าตัดในผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ /

เจษฎาพร พิชัยยา

No Cover Image
Main Author: เจษฎาพร พิชัยยา
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2545
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (พย.ม. (การพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ))--มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545.
Subjects: Communicable Diseases
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!