ผลของการโคชต่อความรู้และการปฏิบัติของบุคลากรพยาบาลในการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลที่ตำแหน่งผ่าตัดในผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ /

เจษฎาพร พิชัยยา

No Cover Image
Main Author: เจษฎาพร พิชัยยา
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2545
Subjects: Communicable Diseases.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!