« Back to Record

Record Citations

APA Citation

ลิขิต กาบัว. (2554). การออกแบบภาพยนต์สั้นปลูกจิตสำนักเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมกับวัตถุนิยมสำหรับเยาวชนเรื่อง "บ้านนาแดนกรุง".

MLA Citation

ลิขิต กาบัว. การออกแบบภาพยนต์สั้นปลูกจิตสำนักเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมกับวัตถุนิยมสำหรับเยาวชนเรื่อง "บ้านนาแดนกรุง". 2554.

Warning: These citations may not always be 100% accurate.