การออกแบบภาพยนต์สั้นปลูกจิตสำนักเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมกับวัตถุนิยมสำหรับเยาวชนเรื่อง "บ้านนาแดนกรุง" /

ลิขิต กาบัว

No Cover Image
Main Author: ลิขิต กาบัว
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2554
Thesis Information: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2554.
Subjects: ภาพยนตร์ -- การผลิตและการกำกับรายการ
ภาพยนตร์สั้น
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Physical Description: 53 แผ่น : ภาพประกอบสี