สมุดภาพไตรภูมิพระร่วง :

เล่าเรื่องภูมิทั้ง 3 อันเป็นที่อยู่ของสัตว์โลก

Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2552
Subjects: ไตรภูมิ –– ภาพ
จิตรกรรมพุทธศาสนา –– ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!