ก้าวที่เจ็ด...งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นตรัง :

ประสบการณ์การบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดตรัง /

กชกร ชิณะวงศ์, บรรณาธิการ

Other Authors: กชกร ชิณะวงศ์, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: เชียงใหม่ : สำนักงาน, 2551
Subjects: การพัฒนาชุมชน -- ตรัง
วิจัยท้องถิ่น -- ตรัง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HN700.55.Z9C6 ก535 2551
Copy 1
Available
Copy 2
Available