กลวิธีการแปลหน่วยสร้างประโยคเน้นส่วนในเนื้อหาที่ไม่เป็นวิชาการ =

Translation Strategies of Focus Clausal Constructions in Non-Academic Texts /

นันทภัค ประทีปแก้ว

No Cover Image
Main Author: นันทภัค ประทีปแก้ว
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2553
Subjects: ภาษาอังกฤษ –– การแปล
ภาษาอังกฤษ –– ประโยค
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บทที่6
บทที่7
บทที่8
บทที่9
บทที่10
บรรณานุกรม
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บทที่6
บทที่7
บทที่8
บทที่9
บทที่10
บรรณานุกรม
ประวัติผู้แต่ง

Humanities, Thesis

Call Number: PE1375 น421ก 2553
Copy 2
Available

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: PE1375 น421ก 2553
Copy 1
Available