วัดเบญจมบพิตรและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ วัดเบญจมบพิตร พระพุทธรูปสำคัญ ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม /

สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร

Other Authors: สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2551
Subjects: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ -- วัดเบญจมบพิตร
พระพุทธรูป -- ไทย -- พิพิธภัณฑ์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: BQ6337 ว416 2551
Copy 1
Available