การตลาดระหว่างประเทศ =

Global marketing /

ศศิวิมล สุขบท

Main Author: ศศิวิมล สุขบท
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 11.
Subjects: การตลาดเพื่อการส่งออก
การค้าระหว่างประเทศ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HF1416 ศ311ก 2552
Copy 1
Available
Copy 4
Available
Copy 3
Available
Copy 2
Available