การวิเคราะห์กลยุทธ์ความคิดสร้างสรรค์กิจกรรมพิเศษทางการตลาดของผู้ให้บริการด้านการจัดกิจกรรมพิเศษทางการตลาด =

Creative Strategy Analysis of Event Marketing in Organizer Company /

พันธุ์ทิพา ขวัญทองอินทร์

No Cover Image
Main Author: พันธุ์ทิพา ขวัญทองอินทร์
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2554
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (นศ.ม. (การจัดการการสื่อสาร))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2554.
Subjects: การตลาด
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: HF5415.13 พ568ก 2554
Copy 1
Available