การศึกษาการนำนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 : ศึกษากรณีโรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร /

พระมหาศิริพงษ์ หมุดดำ

No Cover Image
Main Author: พระมหาศิริพงษ์ หมุดดำ
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2554
Thesis Information: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (รป.ม. (นโยบายสาธารณะ))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2554.
Subjects: เศรษฐกิจพอเพียง -- การศึกษาและการสอน -- (ประถมศึกษา) -- กำแพงเพชร
การบริหารการศึกษา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: HC445 พ358ก 2554
Copy 1
Available