การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานตรมหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก /

นครินทร์ คงภู

No Cover Image
Main Author: นครินทร์ คงภู
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2554
Thesis Information: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) (รป.ม. (นโยบายสาธารณะ))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2554.
Subjects: ธรรมรัฐ
องค์การบริหารส่วนตำบล -- พิษณุโลก -- การบริหาร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: JS7153.3.A8 น131ก 2554
Copy 1
Available