รู้จักเวียดนามผ่านภาษาและวัฒนธรรม =

To know Vietnam through language and culture /

โสภนา ศรีจำปา

Main Author: โสภนา ศรีจำปา
Other Authors: มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์, 2543
Subjects: ภาษาเวียดนาม
วัฒนธรรมเวียดนาม
การศึกษา –– เวียดนาม
เวียดนาม –– ความเป็นอยู่และประเพณี
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: PL4371.A6 ส983ร 2543
Copy 3
Available
Copy 1
Available
Copy 2
Available