ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากการขยายตัว ของห้างค้าปลึกขนาดใหญ่ ในมุมมองของผู้ค้าปลึกรายย่อย กรณีศึกษา : เขตพื้นที่ชุมชนวัดสุนทรประดิษฐ์ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก /

ศรัณยพงศ์ จันทร์คุ้ม

No Cover Image
Main Author: ศรัณยพงศ์ จันทร์คุ้ม
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2554
Thesis Information: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) (รป.ม. (การจัดการความขัดแย้ง))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2554.
Subjects: การบริหารความขัดแย้ง
ความขัดแย้งทางสังคม
การบริหารความเสี่ยง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: HD2346.T5 ศ164ป 2554
Copy 1
Available