การถอดบทเรียนการจัดการความขัดแย้งของชุมชนบ้านบึงคัด ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก /

อนันต์ อ่อนแสน

No Cover Image
Main Author: อนันต์ อ่อนแสน
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2554
Subjects: การระงับข้อพิพาท
ความขัดแย้งทางสังคม –– พิษณุโลก
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!