การใช้บทบาทสมมุติเพื่อพัฒนาทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดหนองโก อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ =

The use of role playing to develop conversational skills of Thai seventh graders at Wat Nongko School Chumsaeng District, Nakhonsawan Province /

กนกพร หมีทอง

No Cover Image
Main Author: กนกพร หมีทอง
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2554
Subjects: ภาษาอังกฤษ –– การสอนด้วยสื่อ
ภาษาอังกฤษ –– การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ –– บทสนทนาและวลี
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
LEADER 03788nam a2200421 a 4500
001 302351
003 Th-PLK-NU
008 110712s2554 th 000 0 tha d
050 4 |a PE1130.T5  |b ก124ก 2554 
100 0 |a กนกพร หมีทอง 
245 1 0 |a การใช้บทบาทสมมุติเพื่อพัฒนาทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดหนองโก อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ =  |b The use of role playing to develop conversational skills of Thai seventh graders at Wat Nongko School Chumsaeng District, Nakhonsawan Province /  |c กนกพร หมีทอง 
246 3 1 |a The use of role playing to develop conversational skills of Thai seventh graders at Wat Nongko School Chumsaeng District, Nakhonsawan Province. 
260 |c 2554. 
300 |a 137 แผ่น +  |e 1 CD-ROM. 
502 |a การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) (ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2554. 
650 4 |a ภาษาอังกฤษ  |x การสอนด้วยสื่อ 
650 4 |a ภาษาอังกฤษ  |x การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) 
650 4 |a ภาษาอังกฤษ  |x บทสนทนาและวลี 
856 |u http://dcms.lib.nu.ac.th/dcms/TDC2554/0551/title.pdf  |y หน้าปกใน  |z หน้าปกใน 
856 |u http://dcms.lib.nu.ac.th/dcms/TDC2554/0551/abstract.pdf  |y บทคัดย่อ  |z บทคัดย่อ 
856 |u http://dcms.lib.nu.ac.th/dcms/TDC2554/0551/content.pdf  |y สารบัญ  |z สารบัญ 
856 |u http://dcms.lib.nu.ac.th/dcms/TDC2554/0551/chapter1.pdf  |y บทที่1  |z บทที่1 
856 |u http://dcms.lib.nu.ac.th/dcms/TDC2554/0551/chapter2.pdf  |y บทที่2  |z บทที่2 
856 |u http://dcms.lib.nu.ac.th/dcms/TDC2554/0551/chapter3.pdf  |y บทที่3  |z บทที่3 
856 |u http://dcms.lib.nu.ac.th/dcms/TDC2554/0551/chapter4.pdf  |y บทที่4  |z บทที่4 
856 |u http://dcms.lib.nu.ac.th/dcms/TDC2554/0551/chapter5.pdf  |y บทที่5  |z บทที่5 
856 |u http://dcms.lib.nu.ac.th/dcms/TDC2554/0551/references.pdf  |y บรรณานุกรม  |z บรรณานุกรม 
856 |u http://dcms.lib.nu.ac.th/dcms/TDC2554/0551/appendix.pdf  |y ภาคผนวก  |z ภาคผนวก 
856 |u http://dcms.lib.nu.ac.th/dcms/TDC2554/0551/biography.pdf  |y ประวัติผู้แต่ง  |z ประวัติผู้แต่ง 
902 |a 170905 
945 |l nuthe  |a PE1130.T5  |b ก124ก 2554 
945 |l huthe  |a PE1130.T5  |b ก124ก 2554 
949 |a ปัทมา 
949 |a จิราภา 
949 |a คนัมพร 
949 |a nuexport28 
991 |a THESIS  |b 2  |c 2017-10-03 15:24:50  |d 2017-10-03 15:24:50  |e nul  |f n  |g 2011-07-27  |h n  |i a  |j m  |k    |l    |m    |n a  |o    |p b  |q    |r    |s    |t    |v การใช้บทบาทสมมุติเพื่อพัฒนาทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดหนองโก อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ = The use of role playing to develop conversational skills of Thai seventh graders at Wat Nongko School Chumsaeng District, Nakhonsawa  |y nulthe 
998 |b 0  |c 110727  |d m  |e h  |f k