การศึกษาการใช้สื่อมัลติมีเดียในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 =

A study of the use of multimedia in Englsih teaching and learning management of English teachers in the extended educational opportunity schools under Udornthani primary education area office 3 /

จินตนา งามชัยภูมิ, นิตย์ตญา ข่วงทิพย์

No Cover Image
Main Author: จินตนา งามชัยภูมิ
Other Authors: นิตย์ตญา ข่วงทิพย์
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2554
Subjects: ภาษาอังกฤษ –– สื่อการสอน
ภาษาอังกฤษ –– กิจกรรมการเรียนการสอน
การสอนด้วยสื่อ
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: LB1043.5 จ482ก 2554
Copy 1
Available

Humanities, Thesis

Call Number: LB1043.5 จ482ก 2554
Copy 2
Available