การจัดการความรู้เรื่องการเพาะปลูกยางพาราและการแปรรูปเบื้องต้นโดยใช้ระบบจัดการเนื้อหาตามโครงสร้างออนโทโลยี =

Knowledge management applied to para pubber and its processing using ontology-structured content management system /

ภิธรา พรหมบุญ

No Cover Image
Main Author: ภิธรา พรหมบุญ
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2554
Subjects: ยางพารา –– การปลูก –– นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
ยางพารา –– การแปรรูป
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: S494.5.I5 ภ524ก 2554
Copy 1
Available