การสำรวจการใช้การสนทนาเชิงปริเฉทในชีวิตประจำวันของชาวฟิลิปปินส์กับชาวไทยในจังหวัดพิษณุโลก =

A study of the discourse conversation of Filipino with Thai in Phitsanulok /

อัจฉรา สร้อยสนธิ์

No Cover Image
Main Author: อัจฉรา สร้อยสนธิ์
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2554
Thesis Information: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) (ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2554.
Subjects: ภาษาอังกฤษ การใช้ภาษา
ภาษาอังกฤษ การสนทนา
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บทที่ 6
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บทที่ 6
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: PE1130.T5 อ498ก 2554
Copy 1
Available

Humanities, Thesis

Call Number: PE1130.T5 อ498ก 2554
Copy 2
Available