การสำรวจการใช้การสนทนาเชิงปริเฉทในชีวิตประจำวันของชาวฟิลิปปินส์กับชาวไทยในจังหวัดพิษณุโลก =

A study of the discourse conversation of Filipino with Thai in Phitsanulok /

อัจฉรา สร้อยสนธิ์

No Cover Image
Main Author: อัจฉรา สร้อยสนธิ์
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2554
Subjects: ภาษาอังกฤษ –– การใช้ภาษา
ภาษาอังกฤษ –– การสนทนา
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บทที่ 6
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Physical Description: 109 แผ่น + 1 CD-ROM.