การสำรวจการใช้การสนทนาเชิงปริเฉทในชีวิตประจำวันของชาวฟิลิปปินส์กับชาวไทยในจังหวัดพิษณุโลก =

A study of the discourse conversation of Filipino with Thai in Phitsanulok /

อัจฉรา สร้อยสนธิ์

No Cover Image
Main Author: อัจฉรา สร้อยสนธิ์
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2554
Subjects: ภาษาอังกฤษ –– การใช้ภาษา
ภาษาอังกฤษ –– การสนทนา
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บทที่ 6
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
LEADER 03416nam a2200421 a 4500
001 302431
003 Th-PLK-NU
008 110712s2554 th 000 0 tha d
050 4 |a PE1130.T5  |b อ498ก 2554 
100 0 |a อัจฉรา สร้อยสนธิ์ 
245 1 0 |a การสำรวจการใช้การสนทนาเชิงปริเฉทในชีวิตประจำวันของชาวฟิลิปปินส์กับชาวไทยในจังหวัดพิษณุโลก =  |b A study of the discourse conversation of Filipino with Thai in Phitsanulok /  |c อัจฉรา สร้อยสนธิ์ 
246 3 1 |a A study of the discourse conversation of Filipino with Thai in Phitsanulok. 
260 |c 2554. 
300 |a 109 แผ่น +  |e 1 CD-ROM. 
502 |a การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) (ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2554. 
650 4 |a ภาษาอังกฤษ  |x การใช้ภาษา 
650 4 |a ภาษาอังกฤษ  |x การสนทนา 
856 |u http://dcms.lib.nu.ac.th/dcms/tdc2555/0689/title.pdf  |y หน้าปกใน  |z หน้าปกใน 
856 |u http://dcms.lib.nu.ac.th/dcms/tdc2555/0689/abstract.pdf  |y บทคัดย่อ  |z บทคัดย่อ 
856 |u http://dcms.lib.nu.ac.th/dcms/tdc2555/0689/content.pdf  |y สารบัญ  |z สารบัญ 
856 |u http://dcms.lib.nu.ac.th/dcms/tdc2555/0689/chapter1.pdf  |y บทที่ 1  |z บทที่ 1 
856 |u http://dcms.lib.nu.ac.th/dcms/tdc2555/0689/chapter2.pdf  |y บทที่ 2  |z บทที่ 2 
856 |u http://dcms.lib.nu.ac.th/dcms/tdc2555/0689/chapter3.pdf  |y บทที่ 3  |z บทที่ 3 
856 |u http://dcms.lib.nu.ac.th/dcms/tdc2555/0689/chapter4.pdf  |y บทที่ 4  |z บทที่ 4 
856 |u http://dcms.lib.nu.ac.th/dcms/tdc2555/0689/chapter5.pdf  |y บทที่ 5  |z บทที่ 5 
856 |u http://dcms.lib.nu.ac.th/dcms/tdc2555/0689/chapter6.pdf  |y บทที่ 6  |z บทที่ 6 
856 |u http://dcms.lib.nu.ac.th/dcms/tdc2555/0689/references.pdf  |y บรรณานุกรม  |z บรรณานุกรม 
856 |u http://dcms.lib.nu.ac.th/dcms/tdc2555/0689/appendix.pdf  |y ภาคผนวก  |z ภาคผนวก 
856 |u http://dcms.lib.nu.ac.th/dcms/tdc2555/0689/biography.pdf  |y ประวัติผู้แต่ง  |z ประวัติผู้แต่ง 
902 |a 170629 
945 |l nuthe  |a PE1130.T5  |b อ498ก 2554 
945 |l huthe  |a PE1130.T5  |b อ498ก 2554 
949 |a ปัทมา 
949 |a จิราภา 
949 |a คนัมพร 
949 |a nuexport28 
991 |a THESIS  |b 2  |c 2017-10-03 15:26:10  |d 2017-10-03 15:26:10  |e nul  |f n  |g 2011-07-27  |h n  |i a  |j m  |k    |l    |m    |n a  |o    |p b  |q    |r    |s    |t    |v การสำรวจการใช้การสนทนาเชิงปริเฉทในชีวิตประจำวันของชาวฟิลิปปินส์กับชาวไทยในจังหวัดพิษณุโลก = A study of the discourse conversation of Filipino with Thai in Phitsanulok / อัจฉรา สร้อยสนธิ์  |y nulthe 
998 |b 0  |c 110727  |d m  |e h  |f k