การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของวิธีการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยเพลงในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี =

A study of Mattayomsuksa one students' vocabulary learning achievement taught through songs /

สุขุมาภรณ์ พุ่มจำปา

No Cover Image
Main Author: สุขุมาภรณ์ พุ่มจำปา
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2554
Subjects: ภาษาอังกฤษ –– คำศัพท์ –– การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ –– การใช้ภาษา
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

Humanities, Thesis

Call Number: PE1130.T5 ส745ก 2554
Copy 2
Available

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: PE1130.T5 ส745ก 2554
Copy 1
Available