รำถาดการแสดงพื้นบ้านของเมี่ยนตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร =

A folk tad dance of mien, an ethnic group in Khlonglanpattana sub district, Khlonglan district, Kamphaengphet province /

จุฑามาศ ไพฑูรย์

No Cover Image
Main Author: จุฑามาศ ไพฑูรย์
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2554
Thesis Information: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) (ศศ.ม. (วิทยาการดนตรีและนาฏศิลป์))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2554.
Subjects: รำถาด -- กำแพงเพชร
การละเล่น -- ไทย
การรำ -- อุตรดิตถ์
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บทที่6
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บทที่6
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: GV1580 จ628ร 2554
Copy 1
Missing Due: 2018-7-23 Recall This

Humanities, Thesis

Call Number: GV1580 จ628ร 2554
Copy 2
Available