เยือนถิ่นจีนโพ้นทะเล /

พระราชนิพนธ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Main Author: เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ
Other Authors: มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา, 2553
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Series: ชุดเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศ ; ลำดับที่ 49.
Subjects: เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, –– สมเด็จพระ, –– 2498 –– การเยือนต่างประเทศ
จีน –– ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
จีน –– ความเป็นอยู่และประเพณี
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS712 ท622ย 2553
Copy 2
Available
Copy 1
Available