การศึกษาเปรียบเทียบภาษิตล้านนากับภาษิตไทยด้านความหมายและโครงสร้าง =

Comparative study on semantics and structures of lanna proverbs and thai proverb /

อลิศรา แก้วชะเนตร

No Cover Image
Main Author: อลิศรา แก้วชะเนตร
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2554
Subjects: สุภาษิตและคำพังเพย –– ไทย (ภาคเหนือ)
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

Humanities, Thesis

Call Number: PN6519.T45 อ427ก 2554
Copy 3
Available

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: PN6519.T45 อ427ก 2554
Copy 1
Available