การจัดการความรู้เรื่องการเพาะปลูกกล้วยและการแปรรูป โดยใช้ระบบจัดการเนื้อหาตามโครงสร้างออนโทโลยี =

Knowledge management appllied to bananna cultivation and product processing using ontology-structured content management system /

ศรัณย์ พร้อมเทพ

No Cover Image
Main Author: ศรัณย์ พร้อมเทพ
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2554
Subjects: ออนโทโลยี (การค้นคืนสารสนเทศ)
กล้วย –– การปลูก
กล้วย –– การแปรรูป
การบริหารองค์ความรู้
โครงสร้างข้อมูล (คอมพิวเตอร์)
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: HD30.2 ศ161ก 2554
Copy 1
Available