คำยืมภาษาเขมรในภาษาไทย : กรณีศึกษามหาชาติคำหลวง =

Khmer loan words in thai language case study on mahajati khamluang /

บัญญัติ สาลี

No Cover Image
Main Author: บัญญัติ สาลี
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2553
Subjects: ภาษาไทย –– คำและวลีภาษาต่างประเทศ
ภาษาไทย –– คำศัพท์
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บทที่6
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บทที่6
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: PL4169 บ255ค 2553
Copy 1
Available

Humanities, Thesis

Call Number: PL4169 บ255ค 2553
Copy 3
Available