อิทธิพลของกระบวนการสื่อสารในเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร =

Influence of communication process in online social network on the travel decision making of Bangkok consumers /

สุรศักดิ์ เจริญสุข

No Cover Image
Main Author: สุรศักดิ์ เจริญสุข
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2554
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2554.
Subjects: เครือข่ายสังคมแบบออนไลน์ -- การสื่อสาร
เครือข่ายสังคมแบบออนไลน์ -- การตัดสินใจ -- แง่สังคม
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: HM742 ส854อ 2554
Copy 1
Available