ประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยในวัยรุ่นหญิง =

The experiences of unsafe-sex practices in female adolescents /

ศศิธร สิมคำ

No Cover Image
Main Author: ศศิธร สิมคำ
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2553
Subjects: วัยรุ่นหญิง –– เพศสัมพันธ์
วัยรุ่นหญิง –– พฤติกรรมทางเพศ
เพศสัมพันธ์ก่อนการสมรส
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: HQ27.5 ศ291ป 2553
Copy 1
Available

Nurse, Thesis

Call Number: W4 ศ291ป 2553
Copy 3
Available
Copy 2
Available
Copy 8
Available