ประสบการณ์ความสำเร็จของมารดาที่มีรายได้น้อยในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนในชุมชนกึ่งเมือง จังหวัดพิษณุโลก =

Successful eperience of low income mother in exclusive breastfeeding 6 months in Semi-Uban communities Phitsanulok province /

สุนันทา ภักดีอำนาจ

No Cover Image
Main Author: สุนันทา ภักดีอำนาจ
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2554
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (พย.ม. (การพยาบาลเปฏิบัติชุมชน))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2554.
Subjects: การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Nurse, Thesis

Call Number: W4 ส816ป 2554
Copy 2
Available
Copy 3
Available
Copy 6
Available

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: RJ216 ส816ป 2554
Copy 1
Available