วิถีสังคมไท :

สรรนิพนธ์ทางวิชาการเนื่องในวาระหนึ่งศตวรรษ ปรีดี พนมยงค์ ชุดที่ 5 ประวัติศาสตร์สังคมการเมืองไทย /

สุลักษณ์ ศิวลักษณ์, ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, สันติสุข โสภณศิริ ; บรรณาธิการ

Main Author: สุลักษณ์ ศิวรักษ์
Other Authors: ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, สันติสุข โสภณศิริ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการดำเนินงานฉลอง 100 ปี ชาตกาล นายปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโส, 2544
Series: สรรนิพนธ์ทางวิชาการเนื่องในวาระหนึ่งศตวรรษ ปรีดี พนมยงค์ ; ชุดที่ 5.
Subjects: การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ไทย –– การเมืองและการปกครอง
ไทย –– ประวัติศาสตร์
ไทย –– ภาวะสังคม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HN700.55 ส868ว 2544
Copy 1
Available