แนวทางการตรวจวินิจฉัยและการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ระดับชาติ ปี พ.ศ. 2553 =

National guidelines on HIV/AIDS diagnosis and treatment : Thailand 2010 /

คณะบรรณาธิการและเรียบเรียงเนื้อหา, ประพันธ์ ภานุภาค...[และคนอื่น ๆ]

Other Authors: ประพันธ์ ภานุภาค,, ศูนย์พัฒนาระบบบริการยาต้านไวรัสสำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ในประเทศไทย.
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ศูนย์พัฒนาระบบบริการยาต้านไวรัสสำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ในประเทศไทย, 2553
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Acquired Immunodeficiency Syndrome –– diagnosis.
Acquired Immunodeficiency Syndrome –– therapy.
HIV Infections –– diagnosis.
HIV Infections –– therapy.
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี –– การดูแล.
โรคเอดส์ –– ผู้ป่วย –– การดูแล.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Med Stack (3rd Fl.)

Call Number: WC503.1 น927 2553
Copy 6
Available
Copy 4
Available
Copy 5
Available
Copy 7
Available
Copy 3
Available

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: RC606.6 น927 2553
Copy 2
Available
Copy 1
Available