องค์พระประมุขกับการปฏิรูปที่ดิน /

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

No Cover Image
Other Authors: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน, 2554
Subjects: ภูมิพลอดุลยเดช, –– พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, –– 2470-2559 –– พระราชกรณียกิจ
การปฏิรูปที่ดิน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HD1333.T5 อ114 2554
Copy 1
Available