พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมท้องถิ่นไทย ภาคอีสาน เรื่อง ท้าวฮุ่งหรือท้าวเจือง เล่ม 2 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน /

ราชบัณฑิตยสถาน

Corporate Author: ราชบัณฑิตยสถาน
Format: REFFERENCE
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2551
Subjects: วรรณกรรมพื้นบ้าน -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- พจนานุกรม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Satit School, Reference

Call Number: 895.9103 ร421พ 2551
Volume ล.2 Copy 2
Library use only

Humanities, Reference

Call Number: PL4221 ร421พ 2551
Volume ล.2 Copy 1
Library use only