ปณิธาน =

Panidhana /

พระนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฒโน)

Main Author: สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฒโน)
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ชมรมศิษย์กรรมฐาน พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย, 2553
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.
Subjects: การปฏิบัติธรรม
สมาธิภาวนา
วิปัสสนา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: BQ4138.T5 ส243ป 2553
Copy 1
Available
Copy 2
Available