ถอดบทเรียนต้นแบบโรงงานสีขาว :

ลด ละ เลิกเหล้า /

ผู้เขียน จะเด็จ เชาวน์วิไล ... [และคนอื่นๆ].

Other Authors: จะเด็จ เชาวน์วิไล, มูลนิธิเพื่อนหญิง
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มูลนิธิเพื่อนหญิง, 2554
Subjects: โครงการโรงงานสีขาว
การเลิกสุรา
คนดื่มสุรา –– ผลกระทบต่อครอบครัว
ความรุนแรงในครอบครัว
แรงงาน –– สุขภาพและอนามัย
โรงงาน –– ลูกจ้าง –– สุขภาพและอนามัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HV5132 ถ296 2554
Copy 2
Available
Copy 1
Available