การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตไฟฟ้าจากฟางข้าว กรณีศึกษาจังหวัดพิจิตร/

มนตรี ฝังสิมมา, สุรชัย แซ่ตั้น

No Cover Image
Main Author: มนตรี ฝังสิมมา
Other Authors: สุรชัย แซ่ตั้น
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2552
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (วศ.ม. (วิศวกรรมการจัดการ))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2552.
Subjects: การผลิตพลังงานไฟฟ้า
ไฟฟ้า
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

SciTech, Project

Call Number: TK1001 ม152ก 2552
Copy 1
Available