การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เเบบจิตตปัญญาที่ต่อทักษะการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/

วชิราภรณ์ ยาพรม

No Cover Image
Main Author: วชิราภรณ์ ยาพรม
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: พิษณุโลก คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร: 2554
Thesis Information: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) (กศ.ม.(สาขาวิชาวิจัยเเละประเมินผลการศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2554.
Subjects: วิจัยและประเมินผลการศึกษา -- วิจัย
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

Education, Thesis

Call Number: 371.26 ว154ก 2554
Copy 1
Available