จดหมายเหตุพระราชกิจรายวันในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว :

จุลศักราช ๑๒๓๙ พุทธศักราช ๒๔๒o /

พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

Main Author: จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2396-2453.
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทย กรมศิลปากร, 2554
Subjects: จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, –– พระบาทสมเด็จพระ, –– 2369-2453 –– บันทึกประจำวัน
ไทย –– จดหมายเหตุ
ไทย –– ประวัติศาสตร์ –– กรุงรัตนโกสินทร์ยุคหลัง, 2394-2475 –– รัชกาลที่ 5,2411-2453.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS582 จ657จ 2554
Copy 1
Available