ผลงานวิชาการ โครงการสืบทอดองค์ความรู้ด้านกฎหมายมรดกทางศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนากฎหมายเรื่อง มาตรการและปัญหาการบังคับใช้กฎหมายโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สู่การปรับปรุงแก้ไขในปัจจุบัน /

โดย เรวดี สกุลพาณิชย์

Main Author: เรวดี สกุลพาณิชย์
Other Authors: กรมศิลปากร
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2553
Subjects: ทรัพย์สินทางวัฒนธรรม –– การคุ้มครอง –– กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ –– ไทย
โบราณวัตถุ –– กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ –– ไทย
อาคารประวัติศาสตร์ –– กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ –– ไทย
พิพิธภัณฑ์ –– กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ –– ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: KPT3183 ร767ผ 2553
Copy 1
Available