รวมพระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่เกี่ยวกับโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ พ.ศ. 2524 ถึง พ.ศ. 2553) /

พจนี เทียมศักดิ์, ผู้รวบรวมและบรรณาธิการ

Main Author: เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ
Other Authors: พจนี เทียมศักดิ์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โครงการวิจัยบูรณาการ สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี, 2554
Subjects: เทพรัตนราชสุดาฯ -- สยามบรมราชกุมารี, -- สมเด็จพระ -- พระราชดำรัส
พระราชดำรัส -- รวมเรื่อง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS578.32 ท622ร 2554
Copy 1
Available