ความเป็นสตรีกับการเป็นผู้นำทางการเมืองท้องถิ่น :

กรณีศึกษานายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเกาะคา จังหวัดลำปาง /

ดวงพร พยัตตพงศ์

No Cover Image
Main Author: ดวงพร พยัตตพงศ์
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2553
Thesis Information: การค้นคว้าอิสระ (ร.ม. (การเมืองและการปกครอง))--มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553.
Subjects: สตรีกับการเมือง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: HQ1236.5.T5 ด211ค 2553
Copy 1
Available