การสร้างแบบวัดการมีจิตสาธารณะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 /

ภัคจิรา ม่านเขียว

No Cover Image
Main Author: ภัคจิรา ม่านเขียว
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: พิษณุโลก คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร: 2554
Thesis Information: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) (กศ.ม.(สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2554.
Subjects: วิจัยและประเมินผลการศึกษา -- วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Education, Stack

Call Number: 371.26 ภ321ก 2554
Copy 1
Available